วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ຮູ້ໃຫ້ແຈ້ງ ເລື່ອງທຳນາຍ

ທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງ kunbanna ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນກະທູ້ ທີ່ມີຕັ້ງຂຶ້ນພັນລາວ ທີ່ມີຊື່ເລື່ອງວ່າ ເມືອງລາວຊິພັດທະນາໃຫ້ເບິ່ງ 3 ຢ່າງ, ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ:
- ເມືອງລາວ ຊິກ້າວຜ່ານຍຸກກາຂາວ(ຫຼືຍຸກຕາຂາວ ຕາມຄຳທຳນາຍ 10 ຍຸກ ຄືຍຸກທີເກົ້າ ໃນ 9 ຣັດຊະການຂອງໄທຍ໌ ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຍຸກກາຂາວ ຫາກສິ້ນຍຸກກາຂາວແລ້ວ ກໍເປັນຍຸກລາວສີວິໄລ ຄືຍຸກທີສິບກ່ອນຈະເຖິງຍຸກລາວສີວິໄລນັ້ນ ທີ່ວຽງຈັນຈະປະກົດຂອງຫຼາຍສິ່ງເກີດຂຶ້ນ ມີ 3 ສິ່ງທີ່ຄວນສຶກສາ ແລະເກີດຂຶ້ນແລ້ວໄດ້ແກ່
- ກ່ອນລາວຊິກ້າວສູ່ຍຸກພັດທະນານັ້ນ ຕ້ອງມີປາສາດເກີດຂຶ້ນສາມຫຼັງຄື:
1. ຫຼັງໜຶ່ງເກີດທີ່ທາດຫຼວງ ແລະບໍລິເວນ (ໄດ້ແກ່ພໍທັມມະສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕລາດອາຊຽນ).
2. ຫຼັງໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ດອນຈັນ, ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ແລະອາຄານສູນການຄ້າ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
3. ຫຼັງໜຶ່ງເກີດທີ່ຊາຍຟອງ ອາດໝາຍເຖິງ ເມືອງໃໝ່ດົງໂພສີ.
- ຕໍ່ບັນຫານີ້ ຄົນທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ kunbanna ຄູບ້ານນອກໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ
“ທັດທະນາທີ່ດີທີ່ສຸດຄືພັດທະນາຕົວເຮົາເອັງ ບໍ່ໃຫ້ໄປເຊື່ອຕາມຕຳທຳນາຍທາຍທັກທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມເຫດຕາມປັດໃຈ”
ຕໍ່ບັນຫາ ທັດສະນະຂອງ ທ່ານທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ kunbanna ນັ້ນຈະແຍກ ປະເດັນຄວາມເຫັນ ຂອງທ່ານອອກ ດັ່ງນີ້:

ກ. ທັດສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຄືພັດທະນາຕົນເອງ(ທ່ານຂຽນ “ເອັງ”).
ຂ. ບໍ່ໃຫ້ໄປເຊື່ອຕາມຕຳທຳນາຍທາຍທັກທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ.
ຄ. ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມເຫດຕາມປັດໃຈ.(ຄົນຈະເປັນປັດໄຈ).
ເມື່ອແຍກທັດສະນະຂອງ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ kunbanna ໄດ້ 3 ປະເດັນນັ້ນແລ້ວ ກໍມາວິ ເຄາະທັດສະນະນັ້ນດ້ວຍ ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ດັ່ງຂໍ້ທີ 3 ຫຼືຄຳເຫັນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ດ່ັງນີ້.
ການພັດທະນາຕົນເອງ ໃນທັດສະນະທີ່ຄວນກ່າວເຖິງນັ້ນ ຄົນຜູ້ເຂົາທຳນວາຍ ເຫດ ການລ່ວງໜ້າໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າຄົນລາວບູຮານນັ້ນ ເຂົາພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ ສົມກັບຄວາມເປັນຈິງ, ເພາະເຂົາພັດທະນາຈິດຂອງເຂົາຈົນບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງສາມາດເບິ່ງປັດຈຸບັນ ຂອງເຂົາໄດ້ ແລະມອງອະນາຄົດ(ມາເຖິງຍຸກເຮົາໄດ້ຈະແຈ້ງ), ເພາະໃນຄຳທໍານວາຍນັ້ນ ເຂົາທວາຍວ່າ “ລາວຈະພັດທະນານັ້ນ ປາສາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນທີ່ 3 ແຫ່ງຄື ທີ່ພຣະທາດ ຫຼວງ, ທີ່ດອນຈັນ ແລະທີ່ຫາດຊາຍຟອງ” ເມື່ອເຮົາສັງເກດຕີລາຄາແລ້ວ ເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳທຳນວາຍນັ້ນ ໄດ້ປາກົດເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເຮົາສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າ ຄຳທຳນວຍນັ້ນ ບໍ່ໄຮ້ເຫດຜົນສາແລ້ວ, ເພາະວ່າ ເຮົາກໍເຫັນນໍາກັນແລ້ວວ່າ ທີ່ຫາດດອນຈັນນັ້ນ ເກີດຜາສາດຂຶ້ນແລ້ວ ຄື ໂຮງແຮມດອນຈັນ ແລະເຮືອນພັກຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປອາດຈະເກີດ ພາຊາອາເຂດໃນທີ່ນັ້ນອີກ ໃນນັ້ນຈະເຮົາກໍເຫັນແລ້ວວ່າ ອະນຸສາວະລີພຣະເຈົ້າອະນຸວົງ ກໍເກີດຂຶ້ນ ມາໃນທີ່ນັ້ນ, ທັງສອງທີ່ນັ້ນ ກໍສາມາດຕີຄວາມໝາຍວ່າປາສາດໄດ້, ຄວາມຈິງນີ້ ໄດ້ປາກົດຫຼັງຖານທີ່ວ່າໂຮງແຮມນັ້ນ ເປັນທີ່ພັກຂອງຄົນລະດັບສູງທັງນັ້ນ ຢ່າງນ້ອຍກໍແມ່ນຄົນມີເງິນ ພໍທີ່ຈະເຂົ້າໄປສະແຫວງຄວາມສຸກໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະເປັນສູນກາງຂອງການຄ້າ ການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດທັງໃນປະເທດ ແລະສາກົນ, ສ່ວນອະນຸສາວະລີ ພຣະເຈົ້າອະນຸວົງນັ້ນ ອາດໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ທ້ອນໂຮມກຳລັງສັດທາ ຫຼືສູນລວມຫົວໃຈ ຂອງຄົນລາວທັງຊາດ ກໍຄ້າຍກັບປາສາດທີ່ໃຫ້ຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງຂອງຄົນໄດ້ເຊັ່ນ ກັນເຫດ ອັນນີ້ກະແມ່ນ 1 ເຫດ ແລະປັດໄຈ ທີ່ມັນສະທ້ອງເຖິງວິໄສທັດອັນເບິ່ງກວ້າງມອງ ໄກຂອງຄົນບູຮານທີ່ພັດທະນາຈິດບໍຣິສຸດຜຸດຜ່ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ສ່ວນປາສາດຫຼັງໜຶ່ງທີ່ຄົນບູຮານໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ ຄື ປາສາດຫຼັງໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ເດີ່ນທາດຫຼວງ ເຮົາກໍເຫັນແລ້ວຄື ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ບໍລິວານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເກີດຕາມມາ ຄື ຫໍທັມມະສະພາ ເຊິ່ງທັງສອງຫຼັງນີ້ ເປັນສິ່ງສະແດງເຖິງອຳນາດລັດລາວ ທີ່ມີ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຕົນເອງ ໃນການພັດທະນາຊາດລາວ ເຊິ່ງໃຊ້ຫຼັກກົດໝາຍ ແລະຍັງໄດ້ອູ້ມຊູພຸດທະສາສະໜາອັນເປັນສາສະໜາຫຼັກຂອງຊາດລາວ ເຊິ່ງຫໍທັມມະສະ ພານັ້ນ ກໍເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການນຳພາຂອງອົງການສົງ ຄືສູນກາງ ອພສ ໂດຍການອຸປະຖັມ ຂອງລັດຖະບານ ມີປະຊາຊົນພົນລະເມືອງລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດ ຊ່ວຍກັນສ້າງຂຶ້ນ ຈົນສຳເລັດ ອັນນີ້ກໍໝາຍເຖິງພັກ ແລະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານນິຕິທັມ ຜະສົມກັບຄຸນທັມ ສິນທັມພັດທະນາຊາດໄປຕາມໄລຍະ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຍ່ານທຸລະກິດທີ່ເກີດ ຂຶ້ນໃນບິງທາດຫຼວງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ, ຕລາດຫຼັກຊັບ, ສູນການຄ້າເອເຊັຍ, ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າຕລາດມືດ ແລະຫ້າງສັບພະສິນຄ້າຕລາດທາດຫຼວງ ແລະຕລາດໜອງນ່ຽງ ແລະອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ລວມຢູ່ໃນບໍລິເວນບຶງພຣະທາດຫຼວງທັງນັ້ນ.
ສ່ວນຕໍ່ໄປ ທີ່ກ່າວວ່າຜາສາດຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຫາດຊາຍຟອງ ໃນທີ່ນັ້ນ ກໍເຫັນມີຄວາມ ສຳເລັດຫຼາຍດ້ານໃນເຫດ-ປັດໃຈ ທີ່ພັກແລະລັດຖະບານລາວເຮົາໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດ ທະນາ ຄື 1 ສູນການຄ້າໃນບໍລິເວນຂົວມິດຕະພາບ, ດ່ານພາສີທີ່ມີການພົວພັນສິນຄ້າເຂົ້າ ອອກ ອັນເປັນແຮງສຳພັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຕໍ່ມາກໍມີສະຖານີລົດໄຟ ໃນປັດ ຈຸບັນ ເຖິງວ່າລາວເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ມັນເຕັມທີ່ ແຕ່ໃນອະນາຄົດອັນບໍ່ໄກນີ້ສະຖານທີ່ນັ້ນ ອາດຈະກາຍເປັນຜາສາດຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີສ່ວນໃນການສ້າງປະເທດຊາດບ້ານ ເມືອງ ແລະພັດທະນາເຂົາດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຕໍ່ມາໃນບໍລິເວນດົງ ໂພສີນັ້ນ ນັບເປັນຈຳນວນ 1000 ເຮັດຕາ ຈະໄດ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງແບບໃໝ່ທັນສະໄໝ ໃນໄລຍະ ບໍເກີນ 10 ກໍຈະເຫັນຜົນ ສະຖານທີ່ນັ້ນ ກໍຈະກາຍເປັນສູນກາງການຄ້າການລົງທຶນຂອງ ປະເທດລາວເຮົາ ເຊິ່ງຍາມໃດພັກ ແລະລັດຖະບານລາວກໍເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາ.
ດ້ວຍຂໍ້ມູນຫຼັກຖານອັນຈຳກັດນີ້ ກໍເປັນສິ່ງພໍພຽງແລ້ວ ທີ່ຈະຢັັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຳທຳນວາຍຂອງຄົນບໍຮານນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄຳທຳນວາຍທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ(ດັ່ງປະເດັນຄວາມເຫັນທີ່ ແຍກໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 2) ນັ້ນ, ຄຳວ່າໄຮ້ເຫດຜົນນັ້ນ ແມ່ນໝາຍເຖິງວ່າການຄາດການ ຫຼືການກ່າວນັ້ນ ບໍ່ມີສິ່ງຢັ້ງຢືນ, ແຕ່ວ່າໃນຄຳທຳນວາຍທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ກໍໃຜໆກະເຫັນນໍາກັນແລ້ວ ວ່າ ຜົນທີ່ເກີດຈາກເຫດນັ້ນມັນໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ, ໝາຍວ່າສິ່ງຕ່າງໆນັ້ນ ມັນໄດ້ເກີດຈາກ ປັດໄຈຂອງການພັດທະນາ ທີ່ພັກ ແລະລັດໄດ້ວາງເປົ້າໄວ້ ເຊິ່ງເຫດນັ້ນ ມັນໄດ້ເກີດຈາກ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ພັກ ແລະລັດຕ້ອງການຈະໃຫ້ສິ່ງເລົ່ານັ້ນມີ ສະນັ້ນ ສິ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງຢັ້ງຢືນ ໄດ້ວ່າມັນເກີດຈາກເຫດປັດໄຈຂອງມັນແທ້ໆ.
ສະນັ້ນ, ຄຳເຫັນຂອງຄົນທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ kunbanna ຈຶ່ງຖືກຕອບຈາກສະພາວະຕົວຈິງ, ຈະວ່າຄຳທຳນວາຍນັ້ນ ໄຮ້ເຫດຜົນ ກໍບໍ່ສົມຄວນ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ທວາຍໄວ້ມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ, ຈະວ່າຄົນບູຮານ ໄຮ້ເຫດຜົນ ກໍບໍ່ສົມຄວນ ເພາະສິ່ງທີ່ເຂົາບໍ່ທັນເຫັນ ເຂົາຍັງວາດໄວ້ ແລ້ວກໍເປັນຈິງດັ່ງທີ່ມັນເປັນ, ຄົນບູຮານຍ່ອມມີເຫດຜົນສະເໝີ ເພາະເຂົາເວົ້າດ້ວຍປີຊາຍານ ຫຼືຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຝຶກຝົນຕົວເຂົາເອງຈົນເກີດຊານປັນຍາ ຫາກທຽບໃສຄວາມຮູ້ຂອງຄົນເຮົາປັດ ຈຸບັນແລ້ວ ມັນໄກ ແລະຂັ້ນກັນເລີຍ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄົນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນກະທັງເຫັນປະ ຈັກຕາແລ້ວຍັງບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າ ຜົນກະທົບ ຫຼືເຫດປັດໄຈມັນຈະກະທົບຜົນດີ ຫຼືເສັຍໃນຊີວິດເຂົາບໍ ຫຼືບໍ່, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕອບວ່າ ຄົນບູຮານບໍ່ໄດ້ທຳນວາຍໂດຍໄຮ້ເຫດຜົນເລີຍ ຖ້າຢ່າງນັ້ນໃຜໄຮ້ເຫດຜົນລະ ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น