วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ພາສາລາວຍັງ ຫຼືຕາຍລະ ?

- ມີການກ່າວເຖິງພາສາຕາຍ ຄຳວ່າພາສາຕາຍນັ້ນເປັນເຊັ່ນໃດ ?
- ພາສາຕາຍມີລັກສະນະເປັນເຊັ່ນນີ້
໑. ມີອັກສອນ ແຕ່ບໍ່ມີພາສາເພື່ອບັນທຶກ.
໒. ມີຄົນເວົ້າພາສາຢູ່ ແຕ່ງພາສາບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມລະບົບ.
໓. ພາສານັ້ນ ມີເວົ້າແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນທາງການ ເຊັ່ນພາສາລາວຢູ່ອີສານ ແລະລ້ານນາ ຊຽງຮຸ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະກັມປູເຈັຍ ?
໔. ພາສາມີ ອັກສອນມີ ແຕ່ເຈົ້າຂອງພາສາບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງພາສາ.
໕. ບໍ່ມີພາສາທາງການ.
໖. ພາສາໃໝ່ບໍ່ເກີດ.
໗. ພາສາເກົ່າບໍ່ຖືກພັດທະນາ.
໘. ບໍ່ມີສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພາສາ.
໙. ບໍ່ເຂົ້າໃຈທາງເລີກຂອງພາສາ.
໑໐. ຄວາມບໍ່ເອກະພາບຂອງການໃຊ້ພາສາ.
໑໑. ພາສາບໍ່ໄດ້ທຳໜ້າທີ່ຕາມກົນໄກຂອງມັນ.

ການເພີ່ມຂອງຄວາມເວົ້າ ບໍ່ໝາຍວ່າພາສາຍັງ ຫາກພາສາຍັງບໍ່ມີເອກະພາບ ແລະໃຊ້ເປັນສັບທາງວິຊາການໄດ້ ທາງພາສາດໄດ້ ຄື ພາສາຕາຍ ເຊັ່ນພາສາຂອງຊົນເຜົ່າໃນໂລກ ຍັງມີຄົນໃຊ້ ແຕ່ອະທິບາຍທາງເຫດຜົນ ຄົນທັງຫຼາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄືພາສາຕາຍນັ້ນເອງ.

ພາສາທີ່ມີດຄົນໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ເສດຖຖະກິດ ສັງຄົມ ວັດທະນະທັມ ການເມືອງ ເໝືອນກັບພາສາຕາຍ ຫຼືບໍເກີນ 100 ປີກໍຈັກຕາຍ ເຊັ່ນລາວຢູ່ລາວກາຍ ດຽນບຽນຟູ ເມືອງແສນ(ໄຄເຊີນ) ພາສາລາວທີ່ສິບສອງພັນນາ, ສ່ວນພາສາລາວຢູ່ຂະເໝນ ອີກ 50 ປີໝົດ ສຳລັບພາສາລາວໃນເມືອງໄທຍທັງໝົດ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น