วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ຄໍາລາວ ໄດ້ຈາກພາສາຂະມຸ

ພາ­ສາ­ລາວ................................ພາ­ສາ­ຂະ­ມຸ 
ຮ້ອຍ.................................................ຣ້ອຍ 
ໂຮງ..................................................ໂຣງ 
ຮຽນ...................................................ຣຽນ 
ໂຮມ...................................................ຣວມ 
ເຮັ່ງ...................................................ເຣັ່ງ 
ຮຽບ...................................................ຣຽບ 
ຮາດ...................................................ຣາດ 
ຮອດ...................................................ຣອດ
(ໃຜມີອີກ ອອກ­ຄວາມເຫັນ­ຕໍ່)
ງ­ວັບ ເຄື່ອງ­ມືສໍາ­ລັບຫ້າງເອົານົກ 
ຊີຢອດ/ຫ່າວ ເຄື່ອງຫ້າງເອົາ­ໜູ/ກະ­ຮອກ 
ກະ­ເທີນ ເຄິ່ງ­ກາງໆ­ 
ກະ­ຢັງ ເຄື່ອງ­ສານໃຊ້ເປ້ 
ແປ່ມ ເຄືອ່ງ­ສານໃຊ່ໃສ່ເຂົ້າໃນເຮືອນ 
ດອງ ແຊ່­ນໍ້າເກືອ 
ມາກ ຫຼວງ­ຫຼາຍ 
ແຍງ ເບິ່ງແຍງ­ດູແລ 
ຜານ ຂ້າ­ລ້າງ­ຜານ 
ແຕ່ງ ແຕ່ງແປງ 
ລະ­ ປະ­ລະ­ ລະ­ເລີກ 
ຫູງ ຫູງ­ຕົ້ມ 
ຫວດ ໃຊ້­ໜຶ້ງ­ອາ­ຫານ 
ຮາງ ຮາງ­ໝູ/ເຂົ້າ­ຮາງ/ເຕົາ­ຮາງ/ຮາງ­ລິນ 
ແໜບ ໝົກເປັນແໜບ/ເຂົ້າ­ໜົມແໜບ 
ໂບກ ຂອງ­ສໍາ­ລັບ­ຜອງເຂົ້າ/ຫຼິ້ນໂບກ/ຮູເປັນ­ຫຼຸມ 
ແອບ ແອບເຂົ້າ/ແອບ­ຢາ 
ງາຍ ເຂົ້າງາຍ 
ໂຕ ໂຕສັດ 
ຄົວ, ຄາບ, ແຖມ, ເຫິງ, ຢວກ, ໄຮ່, ຮອດ, ຊົ່ວ, ຄາວ (ໄລຍະ­ເວລາ) ຕື່ມ ແລະ­ອື່ນໆ­ອີກ 

ອົມ ຂຣອງ = ນໍ້າ­ຂອງ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น