วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ມື້ນີ້ໄປບຸນເຮືອນ ແມ່ເຖົ້າເມີງວັງອ່າງຄໍາ ໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍ

- ຂ້ອຍນ່ອຍ­ລີເຈີ ທີ່­ອາ­ຈານ­ມາເຮີນຂ້ານ້ອຍ, ໃຫ້­ຫຼານເພີ້ໄປມົນ ຫຼານເພີ້ບອກວ່າອາ­ຈານ­ຄາ­ຫຼາຍເຮີນ ຢ້ານ­ອາ­ຈານ­ບໍ່­ມາ, ນີ້ແມ່ນ­ຄໍາ­ປາກ­ຂອງແມ່ເຖົ້າ ທີ່ກ່າວຕ້ອນ­ຮັບ­ຜູ້­ຂຽນ. 

- ເອີແມ່ນແລ້ວ ຄາ­ຫຼາຍເຮືອນແມ່ອອກເອີຍ ແຕ່ຕ້ອງ­ມາເຮືອນແມ່ອອກ ເພາະ­ແມ່ອອກໄປມົນກ່ອນ ເຫຼືອນັ້ນໃຫ້ພຣະ­ອົງ­ອື່ນໄປ ສອງ­ສາມເຮືອນແບ່ງ­ກັນໄປ ເພາະ­ມີພຣະ­ເນນ­ຫຼາຍ. 
- ໂອ...ພຣະ­ໂຈວັດບ້ານເຮົາ­ຫຼາຍເນາະ­. 
- ຫຼາຍ ລວມພຣະ­ລວມເນນເກືອບ ໔໐ ອົງ. 
- ໄປແລ້ວສາ­ລະ­ວັດ­ທໍາ­ພິທີ ພັດແມ່ນ­ຊາວເມືອງ­ຄູນແຂວງ­ຊຽງ­ຂວາງ ຫຼັງ­ຈາກເຮັດ­ພິທີທໍາບຸນແລ້ວຮຽບຮ້ອຍ­ກໍສວຍໂອກາດ­ສົນທະ­ນາກັບເຂົາເລີຍ ເພາະ­ຈະ­ໄດ້­ສຶກ­ສາ­ພາ­ສາແທ້ໆ­ຂອງ­ຊຽງ­ຂວາງແລະ­ເມືອງ­ວັງອ່າງ­ຄໍາ ທີ່­ຈິງ­ຮູ້­ຊື່­ຮູ້ບ້ານແມ່ນເຖົ້າມາເຖິງແລ້ວແຕ່ ຈະ­ອັດ­ສຽງ­ກໍຕ້ອງ­ຖາມເລີມແຕ່ສະ­ເໜີ ຊື່ໄປຈົນເຖິງ­ຊີວິດ­ການເປັນ­ຢູ່ຕ່າງໆ­ ແຕ່ໃຫ້ແມ່ເຖົ້າເວົ້າ­ພາ­ສາ­ຜູ້ໄທແທ້ໆ­ (ຕໍ່ໄປແມ່ນ­ຄໍາ­ສົນທະ­ນາ­ຂອງ ຂ້າ­ພະ­ເຈົ້າກັບແມ່ນເຖົ້າ). 

- ຜຂ: ແມ່ເຖົາ­ຊື່­ອີສັງ ? 
- ມຖ: ໂຕຂ້ອຍນ່ອຍ­ນີ້ ເອີແມ່ເຖົ້າໂຈມ­ຄໍາ 
- ຜຂ: ອາຍຸຈັກ­ປີແລ້ວ ? 
- ມຖ: ເອີອາຍຸ ໗໕ ປີແລ້ວ. 
- ຜຂ: ເກີດ­ຢູ່ໃສ ? 
- ມຖ: ເກີດ­ຢູ່ບ້ານນ່າ­ປ່າເຄນ.(ແຄນ) 
- ຜຂ: ເມືອງ 
- ມຖ: ແຕ່ກ່ອນເມີງເຊໂປນ ດຽວນີ້ເມີງ­ວິຣະ­ບູຣີ 
- ຜຂ: ເວົ້າ­ພາ­ສາອີສັງ­ນີ້ ? 
- ມຖ: ເວົ້າ­ພາ­ສາເມືອ​ງ­ວິຣະ­ບູຣີ. 
- ຜຂ: ເອີ...ເມີງ 
- ມຖ: ເມີງ 
- ຜຂ: ເມີງ ແປວ່າ­ຫຍັງ ? 
- ມຖ: ເມີງ ແປວ່າວ່າ ເມີງ. 
(ຫຼານສະໃພ້­ນັ່ງໃກ້ໆ­ ເມີງແປວ່າເມືອງ­ຫັ້ນແລ້ວ ແມ່ຍ່າ­ລາວມັກເວົ້າ­ພາ­ຂອງ­ລາວ, ລູກ­ສາວຕອບ­ມາວ່າ ອີແມ່­ລາວບໍ່ເວົ້າ ແບບເຮົາ ເວົ້າ­ພາ­ສາ­ຂອງເພິ່ນຕລອດ, ລູກໆ­ບໍ່­ມີໃຜເວົ້າ­ຄືລາວຈັກ­ຄົນ, ກະ­ແປກ­ຄືກັນໆ­ ຕາມ­ທີ່­ຜູ້­ຂຽນເຫັນ­ລູກ­ລາວ ໗ ຄົນ ເວົ້າແບບ­ຊໍາເໜືອ ໓ ຄົນ ເວົ້າແບ­ບ­ວຽງ­ຈັນ ໒ ຄົນ ແລະ­ເວົ້າແບບ­ປາກເຊ ໒ ຄົນ) 

- ຜຂ: ແມ່ເຖົ້າ­ລູກໆ­ ແມ່­ຕັ້ງ ໗ ຄົນ­ຄືບໍ່ເວົ້າ­ຄືກັນ­ຈັກ­ຄົນລະ­ ? 
- ມຖ: ເອີ....໓ ຄົນເກີດ­ຢູ່­ຊໍາເໜີ, ມາ­ຢູ່ເວງ­ຈັນແລ້ວກໍເກີດ­ຢູ່ເວງ­ຈັນ ໑ ຄົນແລ້ວກໍຢ້າຍໄປຢູ່­ປາກເຊ ໓ ຄົນ, ໓ ຄົນເກີດ­ຢູ່­ຊໍາເໜີ ກໍເວົ້າ­ຊໍາເໜີ, ຄົນ­ທີ່ເກີດ­ຢູ່ເວງ­ຈັນ ໄປໃຫຍ່­ຢູ່­ປາກເຊ ກໍເລີຍເວົ້າແບບ­ປາກເຊ ຄົນ­ຫຼ້າເກີດ­ຢູ່­ປາກເຊ ພໍ່ແມ່­ກໍກັບ­ມາເວງ­ຈັນ ກໍເລີຍເວົ້າແບບເວງ­ຈັນ. 

- ຜຂ: ເອີ...ແມ່ເຖົ້າເວົ້າ­ພາ­ສາໄທເມີ້ຍ­ບໍ ? 
- ມຖ: ພາ­ສາ­ຜູ້ໄທ. 
- ຜຂ: ເອີ...ຜູ້ໄທບໍ ? 
- ມຖ: ຜູ້ໄທ
- ຜຂ: ຄົນ­ຜູ້ໄທຫັ້ນ­ຢູ່ເຂດ­ນັ້ນ­ຫຼາຍ­ບໍ ? 
- ມຖ: ຜູ້ໄທໝົດເຂດ­ນັ້ນ. 
- ຜຂ: ເອີ. 
- ມຖ: ຜູ້ໄທແນ່ ລາວເທິງແນ່­ຊົນ­ຊາດ. 
- ຜຂ: ອືມ໌­...ຈັ່ງໃດຈຶ່ງໄດ້­ມາ­ຢູ່­ວຽງ­ຈັນ­ຫັ້ນ ? 
- ມຖ: ເປັນ­ຄົນປະ­ຕິວັດ ພໍ່ເປັນເຈົ້າເມີງ ເປັນເຈົ້າແຂວງ­ ກໍເລີຍໄປນໍາ­ພໍ່. 
- ຜຂ: ເອີ.. 
- ມຖ: ພໍ່ໄປເຕົ້າໂຮມ­ສອງແຂວງໃດ໊ ຕອນໄປນໍາ­ພໍ່ບໍ່­ຈັກເຮັດເວກເຮັດ­ງານ­ດອກ ຕອນ­ພໍ່ໄປ. 
- ຜຂ: ໄປຕອນ­ຈັກ­ປີ. 
- ມຖ: ໄປຕອນ ໑໐-໑໑ ປີນີແລ້ວ. 
- ຜຂ: ຮວາຍ ຄືໄປຊັ້ນນ່າ. 
- ມຖ: ໂອ...ຝຣັ່ງເອົາ­ພໍ່ເຖົ້າໄປຂ້າ, ນະ­ບ່າວ, ພໍ່ຢ້ານຝຣັ່ງຂ້າອີກ ກໍໜີໄປ ບໍ່­ມີເຜີເລ້ງນ້ອງ ເລ້ງແມ່­ພໍກໍມາ­ຮັບໄປ. 
- ຜຂ: ເອົາວ໌­ ພາ­ສາ­ຜູ້ໄທຄືພາ­ສາ­ລາວເນາະ­ ? 
- ມຖ: ກໍພາ­ສາ­ລາວເຮົານີ້ແລ້ວ ແຕ່­ລູກເຂົາວ່າບໍ່ຄື. 
- ຜຂ: ບໍ່­ຄືຈັ່ງໃດ ? 
- ມຖ:(ເລົ່າ) ຕອນ­ຢູ່­ປາກເຊ ບອກໃຫ້­ລູກເອົາກະ­ເຊມາໃຫ້ ເຂົາວ່າບໍ່­ມີ. 
(ລູກແມ່ເຖົ້າເລົ່າ­ຕໍ່ ແມ່ບອກໃຫ້ລູກເອົາກະ­ເຊມາໃຫ້ ພວກ­ລູກໆ­ກໍເຂົ້າໃຈວ່າກະ­ແຊັດເພງ ກໍເອົາກະ­ແຊັດ­ມາໃຫ້ແລ້ວແມ່ວ່າບໍ່ແມ່ນ ບາດແລ້ວແມ່­ຂັນ­ໝາກ). 

- ຜຂ: ກະ­ເຊ ແມ່ນ­ຂັນ­ໝາກແມ່ນ­ບໍ ?
- ມຖ: ແມ່ນ. 
- ລູກ­ສາວ: ຕອນ­ຢູ່­ປາກເຊ ແມ່ເຖົ້າໄປຕລາດໄປຊື້ ເຜິ້ງປ່ຽງ ຖາມແມ່ຄ້າວ່າ ມີເປ່ງເຜິ້ງ­ບໍ່ ແມ່ຄ້າບອກວ່າບໍ່­ມີ ບາດແລ້ວ ໄປຈັບເອົາແມ່ຄ້າກະ­ບອກວ່າ ເຜີ້ງປ່ຽງ ຮ່າໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ 
- ຜຂ: ຮ່າໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ ເອົາ­ລະ­ ມີວິລະ­ກັມຫຍັງ­ອີກ ວ່າໃຫ້­ຟັງເບິ່ງ­ດູ. 
- ມຖ: ຕອນ­ຢູ່­ປາກເຊ ໃຊ້ເອີ້ຍເລ້ງ­ຄົນ­ປາກເຊ ບອກໃຫ້ເຂົາໄປຊື້ຊີ້ນໂງ­ມາ­ສອງ­ສາມໂລ, ບາດແລ້ວເຂົາ ໄປຊື້­ງູສິງ­ມາ ໓-໔ ໂຕ, ບອກເຂົາວ່າບໍ່ແມ່ນ­ງູ ໃຫ້­ຊື້­ຊີ້ນໂງ ເຂົາວ່າບໍ່­ມີ ບອກເຂົາວ່າມີ ເຂົາ­ຂ້າ­ທຸກ­ວັນ ເຂົາ­ຖາມວ່າໂງ­ກິນຫຍັງ ບອກເຂົາວ່າກິນຫຍ້າ ເຂົາ­ຈຶ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນ­ງົວຫັ້ນ­ບໍ ? ຕອບເຂົາວ່າ ເອີ……..ໂງ, ເຂົາກໍພາກັນ­ຫົວຂວັນ ເຮົາກໍຫົວຂວັນ­ຄັກ. 
- ຜຂ: ເອີ...ເຂົາບໍ່­ຮູ້­ນໍ ຟັງເຂົາ­ຮູ້ເລື່ອງ­ບໍ ? 
- ມຖ: ຟັງເຂົາ­ຮູ້ ແຕ່ເຂົາບໍ່­ຮູ້ເຮົາ ພໍ່ເດັກນ້ອຍ ກະ­ຍັງ­ບໍ່ຮູ້ຢູ່­ນໍາກັນ ສີ່ຫ້າ­ສິບ­ປີ. 
- ຜຂ: ພໍ່ອອກ­ຢູ່ບ້ານໃດ ? 
- ມຖ: ຄົນຫ້ວຍ­ຍາງ ປາກເຊຄວາຍ­ລໍາ­ຄວາຍຫລ່ອນ. 
- ຜຂ: ບໍ່­ຮູ້ເລື່ອງໃດ ? 
- ມຖ: ແຕ່ກ່ອນ­ທີ່ບ້ານ­ບໍ່­ກິນ­ກົບ ກິນແຕ່ເຂດ. 
- ຜຂ: ເຂດແມ່ນຫຍັງ­ຫັ້ນ. 
- ມຖ: ເຂດ ກະ­ເຂດ, 
- ຜຂ: ບໍແມ່ນ­ຂຽດ­ຫັ້ນ­ບໍ ? 
- ມຖ: ເອີ...ເຂດ, ແຕ່­ກີ້­ທຸກໃດ ຂ້ອຍນ່ອຍ ໄປເສີມາເສີມີແຕ່ຍ່າງ­ບໍ່ໄດ້ຂວີ່ລົດ ຂວີ່ຍົນໃຫຼ. 
- ຜຂ: ຂວີ່. 
- ມຖ: ເອີ ຂວີ່ 
- ຜຂ: ຂີ່­ຫັ້ນ­ບໍ ? 
- ມຖ: ໂດຍ....ຂວີ່ 
- ຜຂ: ຖາມແນ່ ຖ້ວຍແບນ­ນີ້ວ່າ­ຈັງໃດ ? 
- ມຖ: ໂຖ້ຍແບນ 
- ຜຂ: ບໍ່ແມ່ນ­ຈານ­ບໍ ? 
- ມຖ: ບໍ່...ໂຖ້ຍແບນ, 
- ຜຂ: ເອີ...ວ່າ­ຄືບ້ານ­ອາ­ຈານ, ໂຕເອງ­ນີ້ເດ ?(ບ້ານຜູ້ຂຽນ ຈານ ຈະວ່າ ຖ້ວຍແບນ, ຕໍ່ມາວ່າຈານແບນ, ປັດຈຸບັນເຫຼືອແຕ່ ຈານ) 
- ມຖ: ເອງ 
- ຜຂ: ຕົນ­ຕົວນີ້ເດ ? 
- ມຖ: ຕົນໂຕ ? 
- ຜຂ: ເອີ...ວ່າ­ຄືບ້ານ­ອາ­ຈານ ຕົນໂຕ, ສຽມເດ ? 
- ມຖ: ໜໍ 
ບາດ­ຊິຈົບ­ຖາມແມ່ເຖົ້າວ່າ ເມືອງ­ວັງອ່າງ­ຄໍາ­ຢູ່ໃສ ? 
- ແມ່ເຖົ້າບອກວ່າ ເມີງ­ວັງ ກັບເມີງອ່າງ­ຄໍາ ­ຢູ່ແຖວນັ້ນແລ້ວ ເອົາ­ສອງເມີງ­ມາໂຮມ­ກັນເປັນເມີງເຊໂປນ. 
(ແລະ­ເວົ້າ.ກັນ­ອີກ­ຍາວໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ ລໍຟັງ­ສຽງແທ້ໆ­ໆ­ໆ­ໆ­ ໃນ­ວີດີໂອ ຫາກ­ຕັດ­ຕໍ່ເປັນ­ບັ້ນໆ­ໄດ້ ມັນ­ຍາວໆ­ໆ­ ຖ່າຍໃນໂທຣະ­ສັບ) 


ຂອບໃຈ ທີ່­ອົດ­ສາອ່ານ................ 
ອະ­ທິບາຍ­ຄໍາ­ຫຍໍ້: 
- ຜຂ: ຜູ້­ຂຽນ 
- ມຖ: ແມ່ເຖົ້າ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น