วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ກະ

- ຊື່­ສັດ ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ­ພືດໃນ­ໜວດ ກະ­ 
1. ກະ­ຈິບ 
2. ກະ­ຈາບ 
3. ກະ­ຈອກ 
4. ກະ­ຈອນ 
5. ກະ­ເຕັນ (ນົກກະ­ເຕັນ) ນີ້ເຂົາ­ຮຽກ­ນົກເຕັນ ນີ້­ຄືບັນ­ຫາອາດຈະ­ມີການ­ຖົກ­ຖຽງ­ກັນ­ຍາວ.
6. ກະ­ແຕ 
7. ກະ­ຕ່າຍ 
8. ກະ­ເດືອນ (ຂີ້ກະ­ເດືອນ-ຄວາມໃໝ່ວ່າໃສ້ເດືອນ) 
9. ກະ­ເລັນ 
10. ກະ­ບຸກ 
11. ກະ­ແບນ (ຈານແບນ-ຖວາຍແບນ) 
12. ກະ­ບຸງ 
13. ກະ­ບວຍ; 
14. ກະ­ບອກ. 
- ເບິ່ງ­ລົມ­ພາຍຸໄຕ້­ຝຸ່ນ ນົກເຕັນ ຫຼືນົກກະ­ເຕັນໆ­ໆ­ໆ­ 

ກະ­ດົ້ງ, ກະ­ບຽນ (ສ່ວຍເຂົ້າ), ກະ­ເປົາ, ກະ­ປິ, ກະ­ຫລໍ່າ, ກະ­ໂຫລ່ງ, ກະ­ເຕົາ (ປາ), ກະ­ປອມ (ກິປອມ ກໍວ່າ), ກະ­ປູ, 
ກະ­ບະ­ (ລົດ), ກະ­ບົດ (ຂະ­ບົດ ກໍວ່າ), ກະ­ໂປະ­, ກະ­ຕ່າ, ກະ­ສວຍ, ກະ­ຕິບ (ເຂົ້າ), ກະ­ໂປ່ງ, ກະ­ສາບ (ຫລຽນ), ກະ­ສອບ, 
ກະ­ສໍ (ໝາກມ່ວງ), ກະ­ທະ­ (ໝໍ້), ກະ­ໂທງ, ກະ­ຈາ (ໝາກພ້າວ), ກະ­ເພາະ­ (ປາ, ຄົນ), ກະ­ຮອກ.


ກະ­ເຊີ ໃສ່ຂອງເທິງ­ກ­ວຽນ ກະ­ຊອນ ຕອງ­ປາແດກ ກະ­ທິ ໝາກພ້າວ ກະ­ທຽມ ກະ­ເທີນ ກະ­ຊວງ (ກະ­ທຣວງ) ກະ­ສວຍ ໝາກກະ­ສັງ 
ກະ­ຊັງ­ຂັງ­ປາ ກະ­ໂຊ້ ກະ­ຈວນ ກະ­ຈອນ ລາຍກະ­ຈັງ ກະ­ຖິນ ກະ­ຖຸ້ງ ຖົງກະ­ທຽວ ກະ­ຖຸນ ກະ­ໂຖນ ກະ­ທໍ ກະ­ມັງກະ­ມໍ ກະ­ຢັງກະ­ຢໍ 
ກະ­ແດກກະ­ດັນ ກະ­ດ້າງ ກະ­ເດື່ອງ ກະ­ທົບ ກະ­ເທືອນ ກະ­ທັນ­ຫັນ ກະ­ວອກກະ­ແວກ ກະ­ຈຸກກະ­ຈຸຍ ກະ­ລົກກະ­ລົນ ກະ­ຕືລືລົ້ນ 
ກະ­ໂພກ ກະ­ຫຼິກກະ­ຫຼິ້ນ ກະ­ຕໍາ­ລໍາບາກ

- ກະ­ບາດ (ໄຂວ່­ຕີນ­ກາ - ໝາຍເລກ­ບວກ) 
- ກະ­ດິກ 
- ກະ­ດັກ 
- ກະ­ແດ 
- ກະ­ແດ້ 
- ກະ­ດົ້ນ (ກະ­ໂດ້ນ) ປາຍງ່ອນ 
- ກະ­ເດ່ວ 
- ກະ­ດ່າວໆ­ 
- ກະ­ສຸນ 
- ກະ­ສັນ 
- ກະ­ເສືອກ(ກະ­ສົນ) 
- ກະ­ສັບ 
- ກະ­ເສງ 
- ກະ­ໄສ 
ກະ­ປອມ 
ກະ­ປຸ້ມ 
ກະ­ໂປງ (ກະ­ໂປ່ງ) 
ກະ­ປີ້ ກະ­ເປົາ 
ກະ­ປ໊ອກ 
ກະ­ປຸ໊ກ 
ກະ­ປຸຍ 
ກະ­ແມ່ນ 
ກະ­ຕູບ 
ກະ­ຕ໊ອບ 
ກະ­ແຕບ (ກະ­ເປົ໋ານ້ອຍ ໃສ່ເງິນ) 
ກະ­ຕາບ. 
ກະ­ຕ່າ 
ກະ­ຕາມ 
ກະ­ແລ້ວ 
ກະ­ອອມ

ກະ­ໂຫຼກ 
ກະ­ວ່າ(ຄຶດວ່າ) 
ກະ­ເທີຍ 
ກະ­ແຈ 
ກະ­ແລ່ງ(ເຄື່ອງ­ຕີເພື່ອໃຫ້­ມີສຽງເຕືອນ­ບອກ) 
ກະ­ໂດດ 
ກະ­ຈອກ 
ນົກກະ­ແດັບເດົ້າ 
ກິ່ວກະ­ຈໍາ 
ກະ­ຊັງ(ສຍາມວ່າ-ຕາ­ໜ່າງໃຊ້ລ້ຽງ­ປາໃນແມ່­ນໍ້າ) 
ຜີກະ­(ໄຕລື້ວ່າ-ໝາຍເຖິງ­ຜີເປົ້າ) 
ຂີ້ກະ­(ໄຕລື້ວ່າ-ໝາຍເຖິງ­ກິນ­ທຸກຢ່າງ­ບໍ່ເລືອກ) 
ກະ­ເດືອນ(ສັຕເລືອຍ­ຄານໃນ­ດິນແຫຼວ) 
ກະ­ເດົາ(ຜັກ ຕົ້ນໄມ້) 
ກະ­ທືບ(ເຕະ­ ຢຽບ) 
ກະ­ລ່ອນ(ສຍາມວ່າ-ຂີ້­ຕົວະ­ ໂລເລ) 
ກະ­ຫຼີ່(ບໍ່ຕ້ອງແປ) 
ກະ­ດອມ(ທັງ­ຂົມແລະ­ຫວານ ມັກ­ທັງ­ສອງ) 

ກະ­ແລ້ວວ່າ ສາວກະ­ແດະ­ ກະ­ໂດດ­ມາ 
ແລ້ວກະ­ຢ່າ ແກ້ກະ­ດຸມ ກະ­ກອດເລີຍ 
ສຽງ­ກັອກ­ກັອກ ຄ່ອຍຄ່ອຍເບົາ ແລ້ວເຊົາເສີຍ 
ກະ­ຕາມເລີຍ ກະ­ຕ່າຍ­ຕູມ ກະ­ໂດດ­ໜີ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น