วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ສຸດຍອດ Google ແປພາສາລາວໄດ້, ຕໍ່ໄປພາສາຊັ້ນສູງ ຈະຄ່ອຍໝົດໄປໃນພາສາລາວ

1. ພາສາຊັ້ນສູງ.
1.1. ພາສາໄທຍ໌ຊັ້ນສູງ (ໃຊ້ໃນລະດັບສາສນາ ແລະວິຊາການ)
--------------
นรก สวรรค์ วิญญาณ ฯลฯ จะเป็นสถานที่หรือภพภูมิที่มีอยู่จริงหรือไม่มีเลย ถ้ามีจะมีสภาพเป็นเช่นไร
นั้นขึ้นอยู่กับ “ปัญญา” หรือ “คุณธรรม” ของแต่ละบุคคล ถ้าบุคคลหลุดพ้นออกมาได้จากการครอบงำ (ยึดติด)
ในขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ซึ่งเป็นผู้ที่พบ “ทาง” หรือ “มรรค” หรือ “ตถาตา” หรือ “ธรรม”
แล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมได้เห็นและเข้าใจสภาพธรรมชาติของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายขันธ์ 5 ที่ไหลไปตาม
กระแสอยู่เนื่องนิจ (ไม่มีแม้แต่ยมฑูตที่คอยคร่าชีวิต)


1.2. ພາສາລາວຊັ້ນສູງ (ໃຊ້ໃນລະດັບສາສນາ ແລະວິຊາການ) ເມື່ອຖືກແປໂດຍຄົນ.
ນະຣົກ ສະຫວັນ ວິນຍານ ແລະອື່ນໆ ຈະເປັນສະຖານທີ່ ຫຼືພົບພູມທີ່ມີຢູ່ຈິງ ຫຼືບໍ່ມີເລີຍ ຖ້າມີຈະມີສະ ພາບເປັນເຊັ່ນໃດນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ "ປັນຍາ"  ຫຼື "ຄຸນທັມ" ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ຖ້າບຸກຄົນຫຼຸດພົ້ນອອກ ມາ ໄດ້ຈາກການຄອບງຳ(ຍຶດຕິດ) ໃນຂັນ 5 (ຮູບ ເວທະນາ ສັນຍາ ສັງຂານ ວິນຍານ) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ ທີ່ພົບ "ທາງ" ຫຼື "ມັກ" ຫຼື "ຕະຖາຕາ" ຫຼື "ທັມ" ແລ້ວບຸກຄົນເລົ່ານັ້ນຍ່ອມໄດ້ເຫັນ ແລະເຂົ້າໃຈສະພາບທັມມະຊາດ ຂອງການເກີດຂຶ້ນ ຕັ້ງຢູ່ ແລະສະຫຼາຍ ຂັນ 5 ທີ່ໄຫຼໄປຕາມກະແສ ຢູ່ເນື່ອງນິດ (ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຍົມມະທູດທີ່ຄອຍຂ້າຊີວິດ)

1.3. ພາສາລາວຊັ້ນສູງ (ໃຊ້ໃນລະດັບສາສນາ ແລະວິຊາການ) ເມື່ອຖືກແປໂດຍກູເກີລ ຈະກາຍເປັນແບບນີ້.
---------------
ຟ້າ, Hell, ແລະອື່ນໆໂລກຈິດແມ່ນສະຖານທີ່ຫຼືພູມສັນຖານທີ່ລາຄາ: ຫຼືບໍ່. ຖ້າຫາກວ່າສະພາບອາກາດແມ່ນຄື.
ຂຶ້ນກັບວ່າ "ສິນທາງປັນຍາ" ຫຼື "ສົມບັດສິນ" ຂອງບຸກຄົນ. ຖ້າປະຊາຊົນແຕກຫັກຂອງເດັ່ນ (ຄັດຕິດມາພ້ອມ).
Khan ໃນ 5 (pity soul fairest ໄດ້) ຜູ້ທີ່ພົບ "ວິທີການ" ຫຼື "Samak" ຫຼື "ຕາ bug" ຫຼື "ຜິດພາດ".
ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນແລະເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງຫ້າສະຫລູບແລະ disperse ໄຫຼໄດ້.
ການໄຫຼເຂົ້າເປັນ constantly (ບໍ່ມີແມ້ກະທັ້ງສາສະຫມັກ cedar ຜູ້ທີ່ຂ້າເປັນ).2. ພາສາຊັ້ນສູງ (ໃຊ້ໃນລະດັບທາງການ ແລະກົດໝາຍຂອງໄທຍ໌)
มาตรา 7 ในกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม มาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้นำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับเสมือน เป็นความผิดอาญา แต่ห้ามมิให้คุมขังชั้นสอบสวนเกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวผู้ถูกจับมาศาลรวมเข้า ในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย
 

2. ພາສາຊັ້ນສູງ (ໃຊ້ໃນລະດັບທາງການ ແລະກົດໝາຍຂອງໄທຍ໌) ເມື່ອຖືືກແປໂດຍກູເກີລ
7 ພາກຂອງກໍລະນີເພື່ອຄວາມປອດໄພພາຍໃຕ້ການ 46 ພາກທີຂອງ Code ຄະດີອາຍາ. ການສະຫນອງການ ກົດລະບຽບການລະບຽບການອາຍາ. Virtual ຫມັກໄດ້ເລີຍ. A ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈະບໍ່ຖືກຈັບກຸມເວລາຫຼາຍກວ່າ forty-ແປດຊົ່ວໂມງຈາກ. ໃຊ້ເວລາໄດ້ກັບຫ້ອງການຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍລິຫານຫຼືຕໍາຫຼວດ. ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເວລາປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິໃຫ້ກັບສານທີ່ຈັບປະກອບການ. ໃນຊົ່ວໂມງ forty-ແປດມີ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น