วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

ຮຽນພາສາລາວ ຈາກນິທານຊຽງໝ້ຽງ 1(ຂໍລູກສາວອູປະຮາດມາເຮັດລຸກ)

- ຈົວສີທະນົນໄຊ ໄດ້ສຶກອອກຈາກເນນ ກໍໄດ້ກັບໄປຢູ້ໃນວັງພະຍາຕາມເດີມ ຈົນໄດ້ເປັນຂູນຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍ ໃນວັງ, ມີນາມວ່າຂູນສີທະນົນໄຊ, ແຕ່ຄົນຍັງຮຽກວ່າ "ຊຽງໝ້ຽງ" ເໝືອນເດີມ, ໃນບັນດາຂ້າຣາຊະ ການຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ ບໍ່ມັກຂີ້ໜ້າຂູນຊຽງໝ້ຽງຈັກຄົນ, ຜູ້ທີ່ເປັນສັດຕູກັບຊຽງຄັກກວ່າ ເພິ່ນ ແມ່ນອຸຸປະຮາດໃຫຍ່, ວ່າແຕ່ຊຽງໝ້ຽງເວົ້າຂຶ້ນເລື່ອງໃດ ຊິດີ ຊິຮ້າຍ ອຸປາຮາດມັກຂັດທຸກຢ່າງ, ຊຽງໝ້ຽງຄິດວ່າຄັນໄດ້ເປັນແກ່ວເປັນດອງກັບອູປາຮາດ ຄວາມຂັດແຍ້ງອາດເບົາບາງລົງ.

- ວັນໜຶ່ງ ບັນດາຂ້າຣາຊະການເຂົາເຝົ້າ ທີ່ທ້ອງພະໂຮງ ພະຍາຖາມຂຸນຊຽງໝ້ຽງວ່າ "ເປັນຈັ່ງໃດ ຂຸນສີທະນົນໄຊ ເອົາເມັຍມາ 2-3 ປີແລ້ວ ຄືບໍ່ເຫັນໄດ້ລູກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊື່ນຊົມແນ່(ພະຍາກັບຊຽງ ໝ້ຽງສ່ຽວກັນແຕ່ນ້ອຍ ເພາະວ່າພະຍາອົງນີ້ຕອນຍັງນ້ອຍລ້ຽງຍາກ ພະຍາອົງກ່ອນຈຶ່ງໄປຜູກແຂນ ເອົາຊຽງໝ້ຽງມາເປັນລູກບຸນທຳ ແລ້ວຕັ້ງໃຫ້ເປັນສະຫາຊາດນຳພະຍາອົງນີ້)

- ຊຽງໝ້ຽງຕອບພະຍາວ່າ "ສົງໄສເມັຍຂອງເຂົາເປັນໝັນ ແຕ່ຢຢ່າງໃດກໍຕາມໃຫ້ພະຍາອົດໃຈລໍ ຈັກໜ່ອຍ ຊິພາຍາມໃຫ້ໄດ້ລູກມາຖວາຍພະຍາໃຫ້ໄດ້ຊື່ນຊົມ"

- ວັນນັ້ນ ຕອນແລງ ຊຽງໝ້ຽງໄດ້ຖືເຄື່ອງສັກກາຣະສົມມາ ໄປຍັງໂຮງຂອງອຸປະຮາດກ່າວຈຸດປະສົງໃຫ້ ອຸປາຮາດຟັງວ່າ "ພະຍາຍາກເຫັນລຸກຂອງຕົນ ເພື່ອຈະໃຫ້ພະຍາຊື່ນພະໄທ ຈຶ່ງຢາກມາຂໍລູກສາວຂອງ ອຸປາຮາດມາເຮັດລູກ"

- ອຸປາຮາດຟັງແລ້ວ ບໍ່ສະເດືອກໃຈ ຄິດໄດ້ແຈ່ໃນໃຈວ່າ ຄັນຊຽງໝ້ຽງເອົາລູກສາວຕົນໄປເປັນລຸກ ກໍບໍ່ເສັຍຫາຍຫຍັງ ອາດຈະໄດ້ຄວາມດີຄວາມຊອບຈາກພະຍາພ້ອມ ຫາກຊຽງໝ້ຽງ ເອົາລຸກສາວຕົນ ໄປທູນພະຍາ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ອຸປາຮາດຈຶ່ງໃຫ້ລູກສາວອາຍຸ 16 ປີແກ່ຊຽງໝ້ຽງ ພ້ອມທັງສັ່ງໃຫ້ລ້ຽງ ເກືອເຜີອມ່າມບໍ່ໃຫ້ທຸກຢາກປາກໝອງ" ຊຽງໝ້ຽງຮັບປາກທຸກປະການ.

- ເມື່ອຊຽງໝ້ຽງ ໄດ້ລູກສາວອຸປາຮາດແລ້ວ ກໍເອົາເມືອໂຮງຂອງຕົນ ທຳການຢູ່ກິນນໍາລູກສາວຂອງ ອຸປາຮາດຈົນຕັ້ງທ້ອງມີລູກ, ເມື່ອອຸປາຮາດເຫັນລຸກສາວຕົນຕັ້ງທ້ອງ ກໍຕົກໃຈ ຖາມໄດ້ຄວາມວ່າ ໄດ້ຢູ່ກິນເໝືອນຜົວເໝືອນເຮັດກັບຊຽງໝ້ຽງ.

- ອຸປາຮາດ ຮູ້ແລ້ວເກີດຄວາມໂມໂຫ ອາດຄາດມາດແຄ້ນໃຫ້ຊຽງໝ້ຽງນຳຄວາມຂຶ້ນທູນພະຍາ ເພື່ອຟ້ອງຊຽງໝ້ຽງ ທີ່ຜິດສັນຍາວ່າຂໍລູກສາວຕົນໄປເຮັດລູກ ແຕ່ກັບເອົາໄປເຮັດເມັຍ.

- ເມື່ອເສນາຂ້າມະຮາດ ເຂົ້າທີ່ປະຊຸມໃນທ້ອງພະໂຮງຄົບແລ້ວ ພະຍາຈຶ່ງຖາມຊຽງໝ້ຽງວ່າ "ຊຽງໝ້ຽງ" ທ່ານໄປຂໍລູກສາວອປາຮາດໄປເຮັດລຸກແທ້ບໍ ?" ຊຽງໝ້ຽງຕອບວ່າ "ແມ່ນແລ້ວຂ້ານ້ອຍ" ພະຍາ ຈຶ່ງ ຖາມຕໍ່ໄປວ່າ "ອຸປາຮາດຟ້ອງທ່ານວ່າ ທ່ານຂໍລູກສາວອຸປາຮາດໄປເຮັດລູກ ແຕ່ທ່ານກັບເອົາລູກສາວ ເພິ່ນໄປເຮັດເມັຍຈົນມີລູກ"

- ຊຽງໝ້ຽງຕອບວ່າ "ຂ້າແຕ່ອາຍາພົ້ນເກົ້າ ພົ້ນຂະໝ່ອມ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທຳຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາທຸກ ປະການ ບໍ່ໄດ້ຜິດສັນຍາເລີຍ"

- ອູປາຮາດທ້ວງຂຶ້ນວ່າ "ທ່ານຂໍລູກສາວ ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຮັດລູກ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ ທີ່ນີ້ທ່ານເອົາໄປເຮັດ ໃຫ້ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີທ້ອງຈັ່ງຊີ້ ນັບວ່າຜິດສັນຍາແລ້ວ".

- ຊຽງໝ້ຽງຕອບວ່າ "ຂ້ານ້ອຍ ກໍຂໍລູກສາວອຸປາຮາດໄປເຮັດລູກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ອີກບໍ່ນານລູກສາວ ຂອງທ່ານຈະໄດ້ລູກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ"

- ພະຍາສົງໄສ ຖາມວ່າ "ທ່ານວ່າຈັ່ງໃດ ຊຽງໝ້ຽງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ?"

- ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເອົາລູກສາວອຸປາຮາດໄປ ເພື່ອໄປເຮັດລຸກ ເພື່ອມາຖວາຍພະໃຫ້ຊື່ນໃຈ, ເມື່ອໄດ້ລູກສາວ ອຸປາຮາດໄປແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂ້ຽວເຮັດລຸກທັງເວັນທັງຄືນ ຈົນໃກ້ຈະສຳເລັດ ອີກບໍ່ດົນລູກສາວ ຂອງອູປາຮາດ ຈະໄດ້ລູກໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.

- ພະຍາຟັງ ໄຕ່ຕອງຄິດດູກໍສົມຄວນແຕ່ຄວາມຂອງຊຽງໝ້ຽງ "ເອ...ແມ່ນຄວາມຊຽງເວີຍ ເອົາລູກສາວ ອຸປາຮາດໄປທຳລູກ"

- ພະຍາຫງວາກໜ້າໄຫຫາອູປາຮາດ "ວ່າຈັ່ງໃດ ທ່ານອຸປາຮາດ ແມ່ນຄວາມບັກຊຽງບໍ ?"

- ອຸປາຮາດບໍ່ຈັກຊິເວົ້າ "ແມ່ນຄວາມຊຽງ" ອຸປາຮາດໄດ້ແຕ່ນຶກຄຽດໃນໃຈ ເສັຍຫົວໃຫ້ບັກຊຽງ ບໍ່ໄດ້ຮອດຄ່າດອງຈັກອັດ ເພາະມັນຊິເອົາໄປເຮັດລູກ ບໍ່ໄດ້ເອົຳໄປເຮັດເມັຍ 55555


- ທ່ານຜູ້ອ່ານ ໄດ້ຮຽນພາສາໃນເລື່ອງຊຽງໝ້ຽງຕຈົບແລ້ວ ໄດ້ຄວາມຄິດຫຍັງແນ່ລະ ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น